Menu
Mogućnost da
učiš
stvaraš
saznaješ
istražuješ
još više.

Razvijanje partnerstva

Saradnja sa roditeljima

Sledeći ideju o važnosti istinskog uključivanja dece u proces obrazovanja, roditelje smatramo istinskim partnerima, pozvanim i dobrodošlim da razvijamo našu kulturu.

NTC sistem učenja

Primarna uloga NTC programa je upotreba novih otkrića iz područja neuronauke u učionicama i u svakodnevnom životu. U našoj školi realizuje se NTC program.

Školski život

Materijali
Montesori materijali su predmeti osmišljeni da podrže celovit razvoj ličnosti, odabrani na osnovu praćenja dečjih potreba.
Festival nauke
Naši učenici su posetili Festival nauke, a prateći njihova interesovanja upoznali smo se sa brojnim fenomenima.
Tema svemir
Odabrali smo temu Svemir kako bismo bolje istražili prirodne fenomene iz sveta koji nas okružuje.

Galerija

Zašto Montesori osnovna škola?