Menu

Učešće Montesori škole na Međunarodnom festivalu u susret dana detetaObeležavanje Međunarodnog dana deteta

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana deteta, učenici naše škole učestvali su na Međunarodnom festivalu u susret Danu deteta. Tvorac i moderator ovog festivala je pesnikinja Denisa Kondić, a naši učenici predstavili su se recitacijama i muzičkim nastupima. Učenici Andrej Lazarević i Luka Perović recitovali su pesme koje su napisala deca iz Afrike, učenici En Vang i Željko Kostadinović svirali su kompozicije na klaviru, a učenik Dušan Vasić svirao je gitaru. Ponosni smo na naše predstavnike!