Menu

Dan energetske efikasnosti u Montesori osnovnoj školiNa Svetski dan energetske efikasnosti, koji se obeležava svakog 5. marta, zapitali smo se šta sve možemo da učinimo kako bismo racionalnije koristili energiju. Došli smo do fenomenalnih ideja kojih ćemo se pridržavati ubuduće. Čuvajmo planetu Zemlju!

Dan Energetske efikasnosti obeležili smo realizacijom projekta koji je imao za cilj iznalaženje rešenja za očuvanje naše planete.

Učenici trećeg i četvrtog razreda osmislili su plan za smanjenje energetskih gubitaka i povećanje energetske efikasnosti:
1. Izolacija prostorija koje se greju/hlade.
2. Ugradnja regulacionih uređaja.
3. Zamena neobnovljivih energenata onima koji su obnovljivi.
4. Racionalno upravljanje energetskom potrošnjom.


Razmislite da li vam je potrebno baš svako svetlo u stanu i da li je neophodno da uređaji rade kada ih ne koristite. Ekološki uređaji, takozvani “green safe”, koriste manje energije i štede novac, a dobro je i proveriti da li uređaj ima oznaku “energy star”. Našu planetu nismo nasledili od predaka, već smo je pozajmili od naše dece. Šta još možemo učiniti za našu planetu?

Tags: , ,