Menu

Dokumentacija

Dokumentacija

Pozivamo vas da nas posetite, vaše dete može provesti dan u našoj školi, osetiti atmosferu i upoznati se sa našim sistemom.

Upis se obavlja u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o osnovama sitema obrazovanja i vaspitanja. Prilikom upisa procenjuje se pripremljenost deteta za polazak u školu.

Za upis je potrebno priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih;

• uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu;

• lekarsko uverenje za upis deteta u prvi razred;
Ukoliko učenik dolazi iz druge škole potrebno je dostaviti:
• izvod iz matične knjige rođenih;

• đačku knjižicu iz prethodne škole.