Menu

Godina pred polazak u školu

Godina pred polazak u školu

Pripremno-predškolski program realizuje se u godini pred polazak deteta u školu i predstavlja dobar početak za kasniji nastavak školovanja u našem sistemu.

Uz primenu jednostavnih Montesori didaktičkih materijala deca razvijaju indukciju kao naučni metod, a vaspitači i učitelji upoznaju dete i razvijaju posebne pristupe, čime se škola istinski priprema za dolazak deteta, umesto klasične pripreme deteta za polazak u školu.

Naš pripremno-predškolski program zasniva se na pažljivom planiranju, realizaciji projekata i praćenju dečjih interesovanja. “Pomozi mi da uradim sam” osnovni je obrazovni princip, što podrazumeva motivaciju deteta da se angažuje u procesu usvajanja pojmova i znanja.