Menu

Komparacija tradicionalnog i Montesori pristupa

Komparacija tradicionalnog i Montesori pristupa

Razlika između tradicionalne i Montesori škole je pre svega u tome što se u našoj školi svakom detetu posvećuje potpuna pažnja, što se individualizovanom nastavom prati detetov razvoj i ostvaruje potencijal svakog pojedinca, kroz zajedničko istraživanje dece i odraslih.

Roditelji čija deca pohađaju našu školu, znaju za razliku Montesori metodologije i tradicionalne nastave. Upoznati su da se učionice, prostor za celodnevni boravak, ritam rada kao i odnos prema učenicima bitno razlikuje od klasičnih škola.

U Montesori osnovnoj školi dete ima centralnu ulogu u nastavnom procesu, a grupe su heterogeno organizovane, čime se podržava vršnjačko učenje. Praktičan rad i neposredno iskustvo osnovni su izvori saznavanja, uz praćenje dečijih interesovanja i individualnog tempa učenja. Kosmičko obrazovanje, predstavljanje sveta u celini, podrazumeva integrisanost naučnih disciplina umesto rascepkanosti na nastavne predmete. Podržavanjem procesa sazrevanja učenici se motivišu, a nastava podrazumeva individualizovan, individualni i grupni rad. Rapored aktivnosti podložan je promenama, zbog čega je nastavnikova uloga da prati i usmerava. Podsticanje i negovanje detetove potrebe za kretanjem, promenom ritma i slobodom najvažniji su preduslovi za organizovanje našeg školskog dana.

Rad u našoj školi podrazumeva korišćenje Montesori materijala za učenje i saznavanje. Deci se pruža podrška da shvate korelaciju pojmova i samostalno dođu do zaključaka. Pripremljeni učitelji i nastavnici, spremna okolina i Montesori materijali za matematiku, jezik, kosmičko obrazovanje (priroda i društvo, geografija, istorija, biologija, botanika, zoologija, istorija umetnosti…) zajedno omogućavaju podršku da svako dete postigne izuzetnost.