Menu

Misija i vizija

Misija i vizija

Montontesori pedagogija se fokusira na edukaciju kompletnog deteta, uključujući fizičku, spiritualnu, socijalnu, mentalnu i emocionalnu edukaciju, te je naša misija inspirisanje deteta na holistički razvoj. Želimo da svakom detetu pružimo podršku u usvajanju humanističkih vrednosti, prateći njegov lični tempo razvoja i istovremeno ga učeći o potrebi zajedničkog delovanja.

Kvalitet odnosa između deteta i odraslog i holističko obrazovanje najvažniji su elementi našeg programa zbog čega nam je važno da škola bude podsticajna sredina za učenje i život u skladu sa potrebama učenika i vremena u kome žive, da se u njoj uvažavaju različitosti, razvija samostalnost i odgovornost, da naši učenici idu u susret budućnosti koja dolazi, a nastavnici da im u svemu tome budu kreativna podrška.