Montesori osnovna škola

Radi po zvaničnom programu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije primenjujući savremene montesori principe i metode usvajanja znanja.
 
 

Interaktivna nastavaPod pojmom interaktivne nastave podrazumevamo didaktički model u kome je interakcija dominantan odnos između učesnika vaspitno-obrazovnog rada, a posebno je dominantan proces interaktivnog učenja u usvajanju sadržaja koji su predviđeni nastavnim planom i programom.


Ovim metodama postižemo da se aktivnost preusmeri sa nastavnika na učenike, da se pomogne da učenici zajedno uče, rešavaju zadatke i vrednuju rad.

Interaktivnom nastavom postižemo da:


 •  Učenik uči u toku časa
 •  Razvija se povoljna emocionalna klima u odeljenju koja donosi viši nivo motivacije
 •  Razvija se saradnja među učenicima koji ujedno uče i da preuzimaju odgovornost za rad u grupi
 •  Učenici se uče da usaglašavaju stavove, razmenjuju ideje, uče se modernoj komunikaciji, kako da sami koriste medije i izvore znanja


 U interaktivnoj nastavi, nastavnik je organizator, inovator...Njegova aktivnost na času ogleda se u usmeravanju učenika na međusobnu saradnju.

Pored oblika rada i nastavnih metoda, osnovna karakteristika interaktivne nastave je postojanje modela rada. Modeli rada u interaktivnoj nastavi su:


 1. Egzemplarna nastava
 2. Responsibilna nastava
 3. Rad u paru u interaktivnoj nastavi
 4. Interaktivno učenje u stvaralačkoj nastavi
 5. Programirana nastava
 6. Interaktivno učenje u problemskoj nastavi
 7. Interaktivno učenje putem otkrića
 8. Aktivna nastava
 9. Interaktivna nastava na više nivoa složenosti
 10. Interaktivno učenje simetričnom interakcijom
 11. Kooperativno učenje

Sve aktivnosti u interaktivnoj nastavi su nedvosmisleno podstaknute aktivnošću drugih članova grupe, nastavnom tehnikom, sadržajem ili uputstvom nastavnika!