Menu

Individualizovana i interaktivna nastava

Individualizovana i interaktivna nastava

K individualizovani rad učeniku se omogućava da samostalno i samoinicijativno uči, da razvija sopstveno stvaralačko mišljenje, dok se istovremeno priznaje originalnost učenikove ličnosti i potpomažu njegove želje i potrebe.

Individualizovati nastavu znači orijentisati se na dete, uzimati u obzir razlike među učenicima, usklađivati i varirati metode i postupke pedagoškog delovanja prema tim razlikama, pomoći učenicima da napreduju prema vlastitom tempu i mogućnostima.

Ovako organizovanom nastavom podržava se razvijanje originalnosti i kreativnosti, kao i razvoj tolerancije i pravičnosti među grupom. Nastavnik, oslobođen šabloniziranog pristupa nastavi, podstaknut je da uči decu prihvatanju različitosti. Budući da je naša škola istinsko mesto odrastanja dece i odraslih, individualizovanim pristupom razvija se uravnotežen odnos između potreba pojedinca i potreba grupe, čime deca postaju svesna važnosti ličnog delovanja i razmene značenja sa zajednicom. Građenjem značenja između deteta, zajednice i odraslog, učenici stiču sigurnost, uče se prihvatanju sebe i sveta oko sebe.

Stalna razmena nastavnika, roditelja i učenika važna je i zbog praćenja kvaliteta rada. Povratne informacije o učeničkim utiscima, njihova zapažanja i uvidi ključni su za dalje planiranje, evaluaciju rada i izmene u radu. Veoma nam je važno da se učenik uvek oseća da je poštovan kao ličnost, uvažavan, kompetentan i uspešan, zbog čega se trudimo da učeničko iskustvo vezano za učenje bude afirmativno, a naša sredina podsticajna.

Interaktivna nastava podrazumeva poseban način građenja odnosa između učesnika vaspitno-obrazovnog procesa. U Montesori osnovnoj školi podstičemo učenike da razvijaju partnerstvo, usaglašavaju stavove, donose odluke, razmenjuju ideje, preuzimaju odgovornost za sopstvene postupke i stvaraju povoljnu emocionalnu klimu u odeljenju kroz lično angažovanje i usmeravanje od strane nastavnika.

Sve aktivnosti u interaktivnoj nastavi su nedvosmisleno podstaknute aktivnošću drugih članova grupe, nastavnom tehnikom, sadržajem ili uputstvom nastavnika.