Montesori osnovna škola

Radi po zvaničnom programu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije primenjujući savremene montesori principe i metode usvajanja znanja.
 
 

NTCU našoj školi sprovodi se i „NTC sistem učenja" u radu sa učenicima. Nikola Tesla centar je novi program i sistem učenja koji ukazuje na neophodnost povećanja udela neurofizioloških saznanja u formalnoj edukaciji dece. Činjenica je da inteligencija ne zavisi samo od broja nervnih ćelija-genetski potencijal, već i od broja sinapsi među neuronima tako da dovoljno osmišljenim i zahtevnim intelektualnim radom nedvosmisleno utičemo na razvoj inteligencije svakog deteta.


S obzirom da „NTC sistem učenja" vrlo uspešno razvija apstraktno i asocijativno mišljenje kod učenika, on predstavlja ujedno i prirodnu nadgradnju na Montesori metod koji učenicima najviše pomaže u usvajanju „konkretnog" pojma.

Neki od korisnih efekata programa „NTC sistem učenja" su:


• Podiže se nivo intelektualnih sposobnosti sve dece koja učestvuju u programu;

• Sprečava se poremećaj koncentracije i pažnje, kasnije u školskom periodu (disleksija);

• Razvija se koordinacija pokreta i motorike;

• Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje);

• Sva deca imaju korist od programa, a posebno je koristan za detekciju darovite dece i podsticanje razvoja darovitosti;

• Povećava se broj neuronskih veza, što uz specifične vežbe povećava kapacitet mozga za obradu informacija.


Od čega se NTC sistem sastoji:


PRVA FAZA: Dodatna stimulacija razvoja sinapsi – vežbe za motoriku, grafomotoriku i akomodaciju oka.


DRUGA FAZA: Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja: nivo 1 – apstrahovanje, vizuelizacija; nivo 2. apstraktna klasifikacija i serijacija; nivo 3. – asocijacije, muzika.


TREĆA FAZA: Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja: 1. Zagonetne priče; 2. Zagonetna pitanja, konvergentno razmišljanje; 3. Stimulativna pitanja, divergentno razmišljanje.


Program je akreditovan odlukom Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije, a naša škola i svi naši učitelji su licencirani za sprovođenje programa.