Menu

NTC

NTC

Prateći interesovanja dece, odraslih i zajednice, u Montesori osnovnoj školi sprovodi se i „NTC sistem učenja". Nikola Tesla Centar je novi program i sistem učenja koji ukazuje na neophodnost povećanja udela neurofizioloških saznanja u formalnoj edukaciji dece. Inteligencija ne zavisi samo od broja nervnih ćelija i genetskog potencijala, već i od broja sinapsi među neuronima tako da dovoljno osmišljenim i zahtevnim intelektualnim radom nedvosmisleno možemo uticati na razvoj inteligencije svakog deteta.

Neki od korisnih efekata programa „NTC sistem učenja":

  Podiže se nivo intelektualnih sposobnosti sve dece koja učestvuju u programu;
  Sprečava se poremećaj koncentracije i pažnje, kasnije u školskom periodu (disleksija);
  Razvija se koordinacija pokreta i motorike;
  Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje);
  Sva deca imaju korist od programa, a posebno je koristan za detekciju darovite dece i podsticanje razvoja darovitosti;
  Povećava se broj neuronskih veza, što uz specifične vežbe povećava kapacitet mozga za obradu informacija.

Od čega se NTC sistem sastoji:

PRVA FAZA
Dodatna stimulacija razvoja sinapsi. (Vežbe za motoriku, grafomotoriku i akomodaciju oka.)
DRUGA FAZA
Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja (nivo 1 – apstrahovanje, vizuelizacija; nivo 2. apstraktna klasifikacija i serijacija; nivo 3. – asocijacije, muzika.)
TREĆA FAZA
Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja (1. Zagonetne priče; 2. Zagonetna pitanja, konvergentno razmišljanje; 3. Stimulativna pitanja, divergentno razmišljanje.)

Program je akreditovan odlukom Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije, a Montesori osnovna škola i svi naši učitelji su licencirani za sprovođenje programa.