Montesori osnovna škola

Radi po zvaničnom programu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije primenjujući savremene montesori principe i metode usvajanja znanja.
 
 

Organizacija radaDoručak 08:00 - 08:30
Okupljanje 08:30 - 09:00
I čas 09:00 - 09:45
II čas 09:50 - 10:30
Užina 10:35 - 10:50
III čas 10:55 - 11:40
IV čas 11:45 - 12:30
V čas 12:35 - 13:20
Ručak 13:20 - 14:15
VI čas 14:15 - 15:00
VII čas 15:05 - 15:50
VIII čas ( dodatne aktivnosti, sekcije... ) 15:55 - 16:30

ORGANIZACIJA RADA MONTESORI ŠKOLE

Škola radi po Nastavnom planu i program za osnovnu školu koji je propisano od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, ali se ostvaruje po Montesori metodi, što podrazumeva posebno izrađene Montesori didaktičke materijale koji su isti, tj. standardizovani u svim Montesori školama bez obzira na nacionalni plan i program zemlje.Montesori program je široko zastupljen i razrađen program, ali je isto tako osavremenjivan i adaptiran u skladu sa potrebama pojedinih zemalja i lokalnih zajednica.

Rad je organizovan po centrima aktivnostiali je specifičnost da su u centrima učenici različitog kalendarskog uzrasta. Tako su stariji učenici u ulozi asistenata, mentora, koji pomažu mlađim učenicima, a mlađi učenici se uče da poštuju starije i da traže pomoć od njih.

Rad je individualan, nastava individualizovana, ali postoje i grupne, interaktivne aktivnosti.

Nastavni plan i program se odvija kroz TEMATSKO PLANIRANJE koje je interdisciplinarno, i odvija se po centrima aktivnosti: matematičkom centru, jezičkom centru, kosmičkom centru i centru za umetnost i veštine.

U tematskom planiranju su bitni ciljevi koji se žele postići, utvrđuju se znanja i veštine i vodi se račun o povezanosti i ravnoteži svih nastavnih oblasti.

Savladavanje ciljeva je znak da je učenik postigao uspeh.Ocenjivanje je kontinuirano, vrednovano u odnosu na različite kriterijume i procene tokom godine i u odnosu na savladane postavljeneciljeve i ishode.

U prvom razredu je samo opisno, a u svim ostalim razredima i opisno i na krajuprvog polugodišta, kao I na kraju školske godine brojčano i opisno.

Naša škola je stavila učenika u središte nastavnog procesa.Okrenuta je individualizovanom pristupu u nastavi, u kojem se uvažavaju nastojanja i sposobnosti svakog učenika da dođe do svog načina učenja i usvajanja znanja.

U našoj školi učenik rado uči i voli školu u kojoj se dobro oseća.

ŠKOLA PO MERI DETETA.