Menu

Osnovna škola organizacija rada

Organizacija rada

Mi smo škola bez zvona, ali naš dnevni ritam ispunjen je različitim aktivnostima. Nakon doručka, jutarnjeg okupljanja i pripreme za početak školskog dana, nastavljaju se istraživačke aktivnosti i nastava, prateći planiranu vremensku artikulaciju. Nakon odmora i ručka nastavlja se istraživački rad, a popodne je planirano za slobodne aktivnosti i mentorski rad.

Slobodne aktivnosti čine važan element našeg rada i pažljivo su organizovane tako da se učenici različitog uzrasta mogu ostvariti svoje potencijale, želju za otkrivanjem i saznavanjem sveta.

Izdvajamo se kao bilingvalna škola, koja realizuje projektnu i tematsku nastavu. Naše učionice su bez zidova, a popodnevne aktivnosti realizuju se kroz dramske, likovne, kulinarske i stvaralačke sekcije.

Montesori pedagogija u prvi plan izdvaja dete, te naše grupe ne broje više od 10 učenika, kako bi svaki nastavnik mogao da se posveti pojedincu i grupi, vodeći računa o njihovim različitostima, potrebama i interesovanjima.

Naša škola radi od 8 h do 16.30.

Ritam dana za učenike osnovne škole

RITAM DANA ZA UČENIKE NIŽIH RAZREDA
Doručak 8:00 – 8:30
Jutarnje okupljanje 8:30 – 9: 00
Montesori nastava 9:00 – 11:25
Užina i odmor 11:25 – 11: 50
Montesori nastava 11:50 – 13:20
Sekcije (dramska, kulinarska, likovna, sportska) 13:20 – 14:30
Ručak 14:30 – 15:00
Mentorski rad 15:00 – 16:30
RITAM DANA ZA UČENIKE VIŠIH RAZREDA
Doručak 7:45 – 8:00
Montesori nastava 8:00 – 10:25
Užina i odmor 10:25 – 10:40
Montesori nastava 10:40 – 13:00
Ručak 13:00 – 13:25
Sekcije (dramska, kulinarska, likovna, sportska) 13:25 – 14:25
Mentorski rad 14:30 – 16:30