Menu

Osnovna škola praćenje i napredovanje učenika

Praćenje i napredovanje učenika

Praćenje napredovanja učenika u radu je jedan od najvažnijih zadataka Montesori pedagogije. Holističko sagledavanje deteta, upoznavanje sa njegovom prirodom, procenjivanje njegove kognitivne, socijalne, motoričke i emocionalne zrelosti ključno je za dalji napredak i pravu podršku. U našoj školi primenjuju se različiti pristupi praćenja napredovanja učenika. U prvom razredu ocenjivanje je opisno, dok se od drugog do osmog razreda primenjuje numeričko ocenjivanje sa ciljem razvijanja unutrašnje motivacije, kao osnovnog pokretača želje za saznavanjem. Testiranje učeničkih postignuća se se vrši testovima znanja na kraju svakog klasifikacionog perioda (ukupno 4 testa), a koristimo kako interne tako i nacionalne testove.

Za praćenje napredovanja učenika koriste se i samostalni radovi učenika koji se objedinjuju u učenički portfolijo. Uz portfolijo, za praćenje napredovanja učenika koriste se i polugodišnji i godišnji izveštaji koji uključuju sliku deteta u svim aspektima razvoja, socijalizaciji, interesovanjima, motivisanosti, radnim navikama… Stručni tim naše škole uključen je u praćenje učeničkog napredovanja, a uz primenu posebnog mozaik pristupa, podržava se istraživanje dečjih uvida i perspektiva, što pruža oslonac u svakodnevnom radu sa učenicima..