Montesori osnovna škola

Radi po zvaničnom programu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije primenjujući savremene montesori principe i metode usvajanja znanja.
 
 

Program
„Montesori osnovna škola“ radi po nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvete RS, a u skladu sa zakonom o osnovnoj školi.


Školski program se u praksi sprovodi upotrebom jedistvenog Montesori metoda  koji se dominantno primenjuje u prvom ciklusu obrazovanja kako kod nas tako i u mnogim evropskim i svetskim školama danas.


Obrazovno-vaspitni rad se odvija kroz:
  • Obavezne nastavne predmete

  • Izborne nastavne predmete

  • Ostale oblike obrazovno-vaspitnog rada

  • Fakultativne vannastavne aktivnostiPRVI CIKLUS OBRAZOVANJA
Fond časova po razredima

Redni

broj

OBAVEZNI

PREDMETI

I razred

II razred

III razred

IV razred

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

1.

Srpski jezik

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Strani jezik (engleski)

2

72

2

72

2

72

2

72

3.

Matematika

5

180

5

180

5

180

5

180

4.

Svet oko nas

2

72

2

72

-

-

-

-

5.

Priroda i društvo

-

-

-

-

2

72

2

72

6.

Likovna kultura

1

36

2

72

2

72

2

72

7.

Muzička kultura

1

36

1

36

1

36

1

36

8.

Fizičko vaspitanje

3

108

3

108

3

108

3

108

*Tabelarni prikaz obaveznih nastavnih predmeta sa nedeljnim i godišnjim fondom časova za prvi obrazovni ciklus

Fond časova po razredima

Redni

broj

OBAVEZNI IZBORNI

PREDMETI

I

II

III

IV

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

1.

Verska nastava

1

1

1

1

2.

Građansko vaspitanje

1

1

1

1

*Tabelarni prikaz obaveznih izbornih predmeta sa nedeljnim i godišnjim fondom časova za prvi obrazovni ciklus. Od dva ponuđena obavezna izborna predmeta, učenik bira jedan koji je obavezan da pohađa.

Fond časova po razredima

Redni

broj

IZBORNI

PREDMETI

I razred

II razred

III razred

IV razred

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

1.

Narodna tradicija

2.

Ruka u testu

3.

Čuvari prirode

4.

Lepo pisanje

5.

Od igračke do računara

*Tabelarni prikaz izbornih predmeta sa nedeljnim i godišnjim fondom časova za prvi obrazovni ciklus. Od tri ponuđena izborna predmeta, učenik bira jedan prema svojim sklonostima.

DRUGI CIKLUS OBRAZOVANJA

Fond časova po razredima

Redni

broj

OBAVEZNI

PREDMETI

V razred

VI razred

VII razred

VIII razred

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

1.

Srpski jezik

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Strani jezik (engleski)

2

72

2

72

2

72

2

72

3.

Likovna kultura

2

72

2

72

1

36

1

36

4.

Muzička kultura

2

72

2

72

1

36

1

36

5.

Istorija

1

36

2

72

2

72

2

72

6.

Geografija

1

36

2

72

2

72

2

72

7.

Matematika

5

180

5

180

5

180

5

180

8.

Fizika

-

-

2

72

2

72

2

72

9.

Bilogija

2

72

2

72

2

72

2

72

10.

Tehničko i informatičko obrazovanje

2

72

2

72

2

72

2

72

11.

Fizičko vaspitanje

2

72

2

72

2

72

2

72

*Tabelarni prikaz obaveznih nastavnih predmeta sa nedeljnim i godišnjim fondom časova za drugi obrazovni ciklus

Fond časova po razredima

Redni

broj

OBAVEZNI IZBORNI

PREDMETI

V

VI

VII

VIII

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

1.

Verska nastava

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Građansko vaspitanje

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Strani jezik

2

72

2

72

2

72

2

72

4.

Fizičko vaspitanje

1

36

1

36

1

36

1

36

*Tabelarni prikaz obaveznih izbornih predmeta sa nedeljnim i godišnjim fondom časova za drugi obrazovni ciklus.

Fond časova po razredima

Redni

broj

IZBORNI

PREDMETI

V razred

VI razred

VII razred

VIII razred

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

1.

Čuvari prirode

1

36

1

36

-

-

-

-

2.

Svakodnevni život u proščosti

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Crtanje, slikanje i vajanje

1

36

1

36

1

36

1

36

4.

Hor i orkestar

1

36

1

36

1

36

1

36

5.

Informatika i računarstvo

1

36

1

36

1

36

1

36

6.

Šah

1

36

1

36

1

36

1

36

7.

Domaćinsvo

1

36

1

36

1

36

1

36

*Tabelarni prikaz izbornih predmeta sa nedeljnim i godišnjim fondom časova za drugi obrazovni ciklus. Od tri ponuđena izborna predmeta, učenik bira jedan prema svojim sklonostima.