Menu

Praćenje napredovanja

Praćenje napredovanja

Ušem radu primenjujemo holističko praćenje napredovanja deteta, kroz upoznavanje sa njegovom prirodom, i sagledavanje svih aspekata razvoja, kognitivnu, socijalnu, motoričku i emocionalnu zrelost. U našoj ustanovi koriste se različiti pristupi praćenju napredovanja dece. Osim takozvanog mozaik pristupa, koriste se i samostalni radovi, portofolijo, kao i polugodišnji i godišnji izveštaji koji predstavljaju sliku deteta u svim aspektima razvoja, socijalizaciji, interesovanjima, motivisanosti, radnim navikama…

Razvili smo i posebnu proceduru kada je u pitanju adaptacija dece na vrtić, a na ovaj način pružamo podršku porodicama tokom ovog stresnog perioda.