Menu

Organizacija dana

Organizacija dana

Uvažavajući potrebe najmlađih aktera našeg obrazovnog sistema, naš dnevni ritam ispunjen je različitim igrovnim, stvaralačkim i umetničkim aktivnostima. Pripremi za početak programa prethodi doručak, nakon čega deca sa svojim vaspitačima i učiteljima biraju temu dana ili nastavljaju već započete projekte. Pripremno-predškolski program pažljivo je planiran i usklađen sa potrebama dece predškolskog uzrasta, te vremensku dinamiku određuju upravo deca u saradnji sa učiteljima.

Montesori pedagogija u prvi plan izdvaja dete, te naše grupe ne broje više od 10 učenika, kako bi svaki nastavnik mogao da se posveti pojedincu i grupi, vodeći računa o njihovim različitostima, potrebama i interesovanjima.

Montesori osnovna škola radi od 8 h do 16.30.

Ritam dana, tabela

RITAM DANA ZA UČENIKE NIŽIH RAZREDA
Doručak 8:00 – 8:30
Jutarnje okupljanje 8:30 – 9: 00
Montesori nastava 9:00 – 11:25
Užina i odmor 11:25 – 11: 50
Montesori nastava 11:50 – 13:20
Sekcije (dramska, kulinarska, likovna, sportska) 13:20 – 14:30
Ručak 14:30 – 15:00
Mentorski rad 15:00 – 16:30