Menu

Naš program

Naš program

Premno-predškolski program zasnovan je na Montesori pristupu obrazovanju, a neki od ciljeva našeg jedinstvenog Montesori pripremno-predškolskog programa su podsticanje celovitog razvoja deteta, proširenje iskustava i bogaćenje saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, što čini osnov za dalje obrazovanje u Montesori obrazovnom sistemu.

Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja i uz jedinstveni Montesori pristup doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj spremnosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Polazeći od shvatanja da se učenje i razvoj odvijaju integrisano i da su neodvojivi, nastojimo da podstaknemo detetovu samostalnost, igrovne razvojne funkcije i socio-emocionalne kompetencije.

Ono što nas izdvaja su bilingvalnost, projektna i tematska nastava, učionice bez zidova, dramske, likovne, kulinarske i stvaralačke sekcije. Naš program zasniva se na bilingvalnosti i svakodnevnoj upotrebi engleskog i srpskog jezika. Povezivanjem nastavnih sadržaja u jedinstvenu celinu, odabirom tema i projekata deca se holistički razvijaju, dok Montesori vaspitači, nastavnici i učitelji pažljivo prate razvoj dečjih interesovanja. Naše učionice su bez zidova, što znači da koristimo sve resurse koje nudi naša zajednica, te gradske obale, muzeji, parkovi, igrališta, trgovi i znamenitosti postaju naša mesta saznavanja.

Kroz dramske radionice otkrivamo ljubav prema umetnosti, uz postepeno oslobađanje od treme, razvoj komunikativnosti i stvaralaštva. Da je svako dete stvaralac upoznajemo se tokom naših likovnih sekcija. Različitim slikarskim tehnikama stvaramo reprodukcije poznatih umetničkih dela, uz razvijanje stvaralačkih potencijala i sposobnosti imaginacije. Dosadašnja praksa pokazala je da je deci možda i najomiljenija kulinarska sekcija, tokom koje uče da pripremaju hranu, po principima Montesori pedagogije.