Menu

Reč direktorke

Reč direktorke

Osnovna Montesori škola je prva i jedina osnovna škola u Srbiji koja radi po principima i metodologiji, u svetu poznate i prihvaćene pedagogije Italijanke Marije Montesori koja je verovala da dete, u sredini prilagođenoj potrebama dece, može učiti kroz igru, kako bi tu kreiralo svoj svet.
Nastava se odvija u sredini usmerenoj na dete, uz kreativne, Montesori nastavnike. Uspešni su oni nastavnici koji, kako kaže Marija Montesori, svoje odeljenje dovedu do nivoa da mogu da kažu:
„Bilo da sam prisutna ili ne, odeljenje nastavlja sa radom. Grupa je postala samostalna."
Obrazovanje nije priprema za život, već sam život kako je govorio istaknuti filozof Džon Djui, te ova misao prožima program rada naše škole. Deca uče čineći, kroz igru, kao primarni način otkrivanja sveta, stvarajući nove fizičke, mentalne i socijalne veštine i veze.

Uloga odraslih je da deci pruže bezuslovnu ljubav, podršku i stimulativnu sredinu, da ih vode i prate, nezaboravljajući da i mi sa njima rastemo svakodnevno. Porodica i škola vezane su čvrstim i neraskidivim partnerstvom, sa ciljem ostvarivanja najboljeg interesa deteta.

U našoj školi dete se istovremeno i vaspitava, i obrazuje i socijalno razvija, osamostaljuje na svim poljima i područjima pa će tako obrazovano lako naći i mesto u društvu u oblasti koja mu najviše odgovara.

Dobro došli u našu školu!

Nevena Cvetković
Direktorka škole