Montesori osnovna škola

Radi po zvaničnom programu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije primenjujući savremene montesori principe i metode usvajanja znanja.
 
 

Saradnja sa roditeljimaSaradnja između porodice i škole je jedan od osnovnih uslova za ostvarivanje kvalitetnog vaspitno-obrazovnog procesa i zdravog razvoja dece.


Napredovanje ili poteškoće u učenju najbolje se uočavaju ako je odnos između roditelja i nastavnika zasnovan na poverenju i uvažavanju. Veoma je važno da roditelji podržavaju autorutet učitelja kod svoje dece pa čak i ako imaju neke primedbe na njegov rad te da o tome ne govore pred decom, već da ih saopšte nastavniku lično. Zato postoje roditeljski sastanci i takozvana otvorena vrata u školama koji se ne smeju propuštati. Ocene nekada nisu pravi pokazatelj mogućnosti učenika, a posebno nije dovoljno saznati ih uvidom u dokumentaciju. Razgovor sa nastavnicima i decom je ključan da bi se otkrila darovitost, spoznala realna slika o sposobnostima đaka i predupredila neprijatna iznenađenja poput bežanja sa časova i sukoba sa vršnjacima.


Pet najučestalijih grešaka koje kao roditelji pravimo u vaspitanju dece


Deca su suština našeg života. Kao roditelji za našu decu priželjkujemo samo uspeh, ljubav i sreću. Ali nekada, to se ne ostavri upravo zbog naših grašaka kao roditelja. Ako ne želite da vaše dete pati od depresije, napada besa i niskog samopouzdanja, nemojte praviti sledećih pet gešaka.


1. Ignorisanje detetovih osećanja

Ako je vaše dete tužno, ljuto ili uplašeno, a vi ga zadirkujete, ponižavate i ne shvatate ozbiljno, samim tim mu govorite da je ono što oseća pogrešno. Vaša deca moraju da znaju da ih vi bezuslovno volite.

2. Nedosledna pravila

Ako nikada ne pričate o tome šta tačno očekujete od svog deteta, ono neće znati kako da se ponaša. Ako jedan dan kažete da je nešto dobro, pa sledeći da je to isto loše, jako ćete zbunite vaše dete.

3. Umanjujete vrednost drugog roditelja

Ako nikada pred detetom ne pokazujete ljubav ili naklonost prema svom partneru, odrašće, a neće znati kako treba da izgleda prava ljubav i osećanja. Ako se stalno svađate sa partnerom, stvorićete kod deteta osećaj napetosti i straha.

4. Kažnjavate nezavisnost

Kada kažnjavamo dete zato što odrasta i stiče sopstveno mišljenje o stvarima, činimo da se osećaju krivima zbog svojih potreba i želja.

5. Mešate se u veze vaše dece

Ako se mešate u sve izbore i odnose koje imaju vaša deca, od onih sa profesorima do onih sa prijateljima, to im govori da mislite da su nezreli i nesposobni i da ne verujete da mogu da donesu pravilne životne odluke.Stabilan odnos između porodice i učitelja i je veoma značajan i važno je da se potrudimo da linija komunikacije između roditelja i učitelja uvek bude otvorena, jer je to najbolji način da roditelj sazna šta se dešava kada je dete u školi. Čak i kratki razgovori mogu da izgrade odnose pune poverenja između roditelja i učitelja. Roditelj bi trebalo da informiše učitelja o pozitivnim promenama ili o problemima na koje bi trebalo da obrate pažnju. Grupni sastanci, roditeljski sastanci i drugi socijalni događaji, predstavljaju veliku pomoć u kreiranju uzajamnog odnosa u kome porodica i škola rade zajedno.


Iskoristite zakazane sastanke na relaciji roditelj – učitelj, kako bi saznali šta se zaista dešava u školi.