Kontakt

Možete nas kontaktirati putem mobilnog telefona i e-maila ili popuniti formular.

Broj telefona: 060/60-30-354
Email: osmontesori@gmail.com

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Aleksandra Ilić.
Telefon: 0606030357.
E – mail: a.ilic@montesori.edu.rs