Montesori Mesečni Časopis

Pogledajte sve aktivnosti naših učenika i radionica naše škole u mesečnom Montesori časopisu!

Montesori Časopis Prvo Tromesečje

Sve aktivnosti prvog tromesečja objedinjene u časopisu!

Montesori Časopis Prvo Polugodište

Sve aktivnosti prvog polugodište u Montesori časopisu!

Montesori Časopis April

Sve aktivnosti naših učenika meseca aprila objedinjene u časopisu!