Praćenje Napretka Dece

Individualizovani rad omogućava učenicima da sami uče, razvijaju sopstveno kreativno razmišljanje, istovremeno prihvatajući i poštujući originalnost svoje ličnosti i svojih želja i potreba.

Individualizacija učenja podrazumeva fokusiranje na decu, uzimanje u obzir razlika između njih, prilagođavanje i promenu metoda i principa pedagoškog delovanja u skladu sa ovim razlikama, kao i pomaganje učenicima da se usavršavaju u skladu sa sopstvenim tempom i sposobnostima.

Individualizacija učenja podrazumeva fokusiranje na decu, uzimanje u obzir razlika između njih, prilagođavanje i promenu metoda i principa pedagoškog delovanja u skladu sa ovim razlikama, kao i pomaganje učenicima da se usavršavaju u skladu sa sopstvenim tempom i sposobnostima.

Stalna interakcija između nastavnika, roditelja i dece je takođe veoma važna zbog povratnih informacija o kvalitetu nastavnih i procesa učenja. Povratne informacije o percepcijama, zapažanjima i percepcijama učenika su od ključnog značaja za dalje planiranje, procenu performansi i promene načina života. Veoma je važno da učenici osete da su poštovani kao pojedinci, da su prihvaćeni, kompetentni i uspešni, tako da je naš cilj da studentsko iskustvo bude pozitivno, a okolina stimulativna.

Interaktivna nastava se odnosi na poseban način izgradnje odnosa između učesnika u obrazovnom procesu. U našoj školi učenici se ohrabruju da razvijaju partnerstva, prilagođavaju stavove, donose odluke, razmenjuju ideje, preuzimaju odgovornost za sopstvene postupke i stvaraju prihvatljivu emotivnu atmosferu u učionici kroz lično angažovanje i vođenje nastavnika.

Sve aktivnosti u interaktivnoj nastavi podstiču se aktivnostima drugih članova grupe, obrazovnim tehnikama, sadržajima ili nastavnicima.